Rel Kereta

Januari Menunggu

Januari.. Mungkin tak lagi bersedu sedan. Seperti dulu waktu kalian satu per satu pergi. Sebab kesedihan selalu punya batasan. Tapi tidak dengan ingatan. Maka kurawatlah kenangan akan kalian. Sebagai tanda …